Sunday, 17 March 2013

Trojan orang gila.: Tanya sama pokok.

Trojan orang gila.: Tanya sama pokok.: Tanya sama pokok. Apa pasal goyang. Nanti jawab pokok. Ada yang goyang.

No comments:

Post a Comment